W zakresie bezpieczeństwa Klientów Biuro oferuje:

 

* CERTYFIKAT KSIĘGOWY MINISTERSTWA FINANSÓW

* Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej

* 24 godzinny monitoring pomieszczeń biura

* Zapewniam pełną dyskrecję na każdym etapie współpracy