Sejm RP

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Izba Skarbowa w Szczecinie

Zachodniopomoskie Urzędy Skarbowe

Ustawa o rachunkowości